Co Se Děje V Očistci?

Svatý Tomáš Akvinský napsal, že duše v očistci mohou očekávat dvojí bolest: bolest ztráty, která je zpožděním Blahoslaveného vidění, a bolest smyslu, která je ohněm očistce. Aquinas pozoroval ve své Summa Theologica: „s ohledem na oba nejmenší bolest očistce překonává největší bolest tohoto života. Čím více je věc žádoucí, tím bolestivější je její nepřítomnost „(Dodatek 1, 2). Svatý Tomáš také učil, že oheň očistce je stejný jako oheň pekelný. To je, nepochybně, docela děsivé, ale alespoň St. Thomas nás ujistil, že duše v očistci nebudou mučeny démony, protože tento trest je vyhrazen pro zatracené. Ti v očistci odolali démonickému pokušení, takže si nezaslouží být po smrti sužováni silami, nad nimiž v životě triumfovali.

svatých, kteří psali o očistci, je téměř nespočet. Patří mezi ně Jan Chrysostom, Augustin, Mikuláš z Tolentina (patron duší v očistci) a v dnešní době sv. Ti, kteří chtějí zvážit stručné úvahy o očistci od těchto a dalších svatých duší, se mohou zajímat o knihu otce F. X. Schouppe, S. J., s názvem “ Očistec vysvětlil.“

zobrazení příspěvků: 10,701

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.