jak spolehlivá je vazektomie?

Zatímco vasektomie je pravděpodobně nejbezpečnější forma trvalé antikoncepce, nebude sterilní ihned, pro většinu to trvá minimálně 8-12 týdnů pro spermie skladovány v semenných váčku (který je nad místem vasektomii), které mají být vymazány ze systému. Po 12 týdnech se provádí počet spermií, který zahrnuje odebrání vzorku spermatu do patologického centra, kde bude odeslán pryč, aby byl vyšetřen na přítomnost spermií. Pokud nejsou nalezeny žádné spermie, bylo dosaženo sterility. Jeden z 10 pacientů má stále přítomné spermie a opakované testy se provádějí měsíčně, dokud nezůstane žádný, 99% je jasných do 6 měsíců. Uvedená celková míra selhání je přibližně 1 z 1000 ve srovnání s 1 z 250 u žen, které mají tubální ligaci. To zahrnuje neschopnost identifikovat a vypořádat se s vasa, extra vas a časné nebo pozdní spontánní opětovné spojení konců s re-kanalizací. Jakmile bylo zjištěno, že sperma je jasné spermií následné selhání postupu, v důsledku spontánní propojení jednoho nebo obou vasa je velmi vzácný, vyskytující se jen v cca 1: 5000 vasektomie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.