Proč se neshody ve vazbě dostanou k soudu?

systém rodinného soudu je určen pro rodiče, aby si sami vyřešili neshody ve vazbě. Soudy v místě, povinné sezení a programy, jako je svěření Dítěte do Péče, Doporučení Poradny (CCRC) na pomoc rodiče dohodnout se na podmínkách vychovávat děti v samostatné domácnosti.

soudci rodinného soudu by raději rodiče rozhodovali o péči o dítě. Když se rodiče nemohou dohodnout po mediaci a CCRC, případ vazby jde k soudu. Na slyšení ve vazbě, soudce slyší fakta, přezkoumá důkazy, a vynese rozhodnutí.

ujednání o opatrovnictví jsou náchylná ke konfliktu

otázky týkající se péče o dítě a podpory jsou nejpravděpodobnější, že se dostanou k soudu z jakéhokoli rozvodu. To je částečně způsobeno souvisejícími emocemi. Děti jsou jednou z posledních vazeb na druhého rodiče, díky čemuž jsou problémy s vazbou emotivnější než cokoli jiného.

také v Kalifornii je podpora dítěte částečně založena na množství času, který má každý rodič s nezletilými dětmi. Osoba, která je na háku pro podporu obecně chce více času s dětmi kompenzovat tuto částku on nebo ona bude muset zaplatit. Tento scénář se stává často, a tyto případy mají tendenci skončit rozhodnuto u soudu.

případy péče o dítě, kdy došlo k fyzickému a / nebo emocionálnímu zneužívání dítěte nebo rodiče, budou pravděpodobně také před soudem. Zjištění fyzického / emočního zneužívání má vážné důsledky, pokud jde o opatrovnictví, právní i fyzické.

Další informace: Právní Opatrovnictví vs Fyzické Péče Vysvětlil,

je Neschopnost Co-Parent

V společné právní vazby situacích, kdy rodiče mají na rozhodnutí týkající se výchovy dětí, konflikt nastává, kdykoli rodiče nemají stejnou představu o setkání zdraví, vzdělání a sociální potřeby dětí. Je obzvláště problematické, pokud jeden rodič řeší tyto problémy jednostranně bez vstupu druhého rodiče.

společné rodičovské neshody přicházejí ve všech tvarech a velikostech. Tři z nejčastějších otázek se týkají rozhodnutí o vzdělávání, zdravotní péče, a náboženství.

  • vzdělávání-pokud dítě chodí do školy, komplikuje se to, pokud rodiče bydlí v různých školních obvodech. V ideálním případě jsou rodiče schopni určit, která škola nejlépe vyhovuje potřebám a životnímu uspořádání dětí. V posledních letech, jak se rozšířily charterové školy a domácí vzdělávání, rodiče mají více možností, kam poslat své děti do školy, čímž se zvyšuje potenciál konfliktu.
  • zdravotní péče-některá rozhodnutí o zdravotní péči jsou náchylná k neshodám mezi spolu rodiči. Jedním z příkladů je diagnostika a léčba ADHD pomocí stimulační mediace. Dalším může být rozhodnutí, zda po zranění souvisejícím se sportem podstoupit operaci. Rodiče by také mohli nesouhlasit s tím, kteří lékaři by jim měli radit.
  • náboženství-v mezináboženském rozvodu, nebo pokud jeden z rodičů opustí náboženskou instituci, ke které rodina patřila, často vznikají konfliktní body. Možná jeden rodič najednou nechce, aby se jejich děti zapojily do praktikování víry druhého rodiče. Nebo se možná jeden z rodičů rozhodne zastavit nedělní školu, nebo nedodržuje předepsaná dietní omezení. Náboženské otázky jsou citlivé, a pokud se rodiče nemohou dohodnout, problémy často eskalují v něco, co mají soudy vyřešit.

často se problémy prolínají – například matka může vytáhnout svého syna druhého stupně ze školy kvůli problémům s chováním, alergiím a dalším problémům souvisejícím s diagnózou ADHD. Chlapcův otec nesouhlasí s diagnózou i rozhodnutím o domácí škole, a sleduje soudní příkaz k uspořádání zdravotní péče a vzdělávání v nejlepším zájmu dítěte.

Existuje Pohyb-Pryč Problémů

Pokud jeden z rodičů odstěhuje státu, nebo více než dvě nebo tři hodiny v rámci státu, ovlivňuje druhý rodič je rozvrhu péče, to je velmi častým bodem sváru, že soudy jsou často požádán, aby rozhodl.

v některých případech může být přemístění důvodem k tomu, aby rodič, který není ve vazbě, požádal o změnu smlouvy o úschově. V některých případech, odnětí rodič musí nejprve získat souhlas od soudu pro takový krok.

existují nejrůznější zákony a precedenty, které definují, co představuje odklon a co je a není povoleno zákonem.

Tam Je Historie Domácího Násilí

Existují určité zákony, které předpokládají, že rodiče usvědčen z domácího násilí, neměl by být s odnětí čas s dětmi. Pokud bylo zjištěno, že jeden z rodičů je urážlivý, musí rodič prokázat, že dělá věci,které musí udělat, aby překonal tuto domněnku.

to by zahrnovalo prokázání Soudnímu dvoru, že byly podniknuty nezbytné kroky k řešení těchto otázek. To může zahrnovat 52týdenní program řízení hněvu, terapie a poradenství a rodičovské kurzy.

co byste měli dělat, pokud se nemůžete dohodnout na vazbě?

stejně jako u jakékoli právní záležitosti související s rozvodem týkající se dětí, jejich nejlepší zájmy jsou Číslo jedna. Společné rodičovství po rozchodu je často obtížné, zvláště pokud je vztah s vaším bývalým partnerem sporný. Zkušený právník pro péči o dítě vám může pomoci najít konstruktivní řešení neshod ve vazbě a dalších problémů, kterým čelíte vy a vaše děti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.