årlig fornyelsesproces

Bemærk: Vi accepterer ikke mailede betalinger inklusive bill pay checks, der behandles gennem din bank. Bill pay checks ligner personlige checks, da din bank udsteder en check, der sendes via posten.

årlige fornyelsesgebyrer, ansøgningsgebyrer, gebyrer, bidrag eller gaver til Inteleos er ikke fradragsberettigede som et velgørende bidrag til føderale indkomstskatteformål. Disse betalinger kan fradrages som almindelige og nødvendige forretningsudgifter i henhold til afsnit 162 i Internal Revenue Code. Inteleos er blevet organiseret i henhold til afsnit 501(c)(6) i IRC. Inteleos skatteidentifikationsnummer er 51-0184277. Du ønsker måske at konsultere din skatterådgiver for yderligere hjælp.

Når dine ARDMS-legitimationsoplysninger er fornyet ved at betale fornyelsesgebyret og attestere online, kan du forvente:

  1. et opdateret ARDMS-identifikationskort(ID) vil blive sendt til dig for fornyelsesåret. Tillad venligst op til fire uger at modtage dit 2021 ID-kort. For at modtage dit ID-kort inden 31 .December 2020 skal betalingen være modtaget inden 25. November 2020.
  2. dit navn er opført i ARDMS register over registranter gennem fornyelsesåret.

Hvis du går glip af Fornyelsesfristen, kan dine legitimationsoplysninger tilbagekaldes. For at blive genindført skal du følge Genindførelsesproceduren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.