hyperglykæmisk hyperosmolært ikke-ketotisk syndrom hos børn med type 2-diabetes*

formål: hyperglykæmisk hyperosmolært ikke-ketotisk (HHNK) syndrom menes at være en sjælden enhed i den pædiatriske population, forbundet med signifikant dødelighed baseret på sagsrapporter i litteraturen. Da fedme og type 2-diabetes i barndommen vokser i prævalens, kan sådanne relaterede komplikationer også øges. Denne undersøgelse vil tjene til at give opdateret information om typisk klinisk forløb og følgevirkninger af HHNK syndrom i barndommen.

metoder: patienter diagnosticeret med type 2-diabetes på Children ‘ s Hospital of Philadelphia (CHOP) over en periode på 5 år blev screenet retrospektivt for ethvert laboratoriebevis for tidligere episoder af HHNK-syndrom. Standarddiagnostiske kriterier for blodglukose >600 mg/dL og serumosmolalitet >330 mOsm/L med kun mild acidose (serumbicarbonat >15 mmol/L og lille ketonuri 15 mg/dL eller mindre) blev anvendt.

resultater: optegnelserne over alle patienter med type 2-diabetes mellitus (DM) diagnosticeret over en 5-årig periode blev gennemgået (n=190). Syv patienter viste sig at have en episode af HHNK-syndrom efter diagnostiske kriterier (fem mænd, gennemsnitsalder ved præsentation 13,3 år, aldersgruppe 10,1-16,9 år), hvilket gav en frekvens på 3.7%. Alle var afroamerikanere. Hhnk syndrom var den kliniske præsentation ved diagnose af ny diabetes for alle syv børn. Tre ud af syv børn havde en tidligere diagnosticeret udviklingsforsinkelse. Den gennemsnitlige GCS-score ved præsentationen var 13 (interval 9-15). Gennemsnitlig kropsmasseindeks(BMI) ved præsentation var 32,7 kg/m (2) (n=6). Den gennemsnitlige osmolalitet i serum var 393 mOsm/L (n=7), og den gennemsnitlige blodglukose var 1604 mg / dL (n = 7). Den gennemsnitlige tid, indtil mental status vendte tilbage til baseline blandt overlevende, var 3 d (interval 1-7 d). Det gennemsnitlige antal hospitalsdage for overlevende var 10 (interval 5-24 d). Fire ud af syv patienter havde et ukompliceret forløb. En patient udviklede multisystemorgansvigt og døde på hospitalets dag 4. Dødsfaldet var 14,3% (en af syv). Overlevende havde ingen mærkbare neuroudviklingsfølger.

konklusioner: Denne retrospektive kortanmeldelse giver opdaterede oplysninger om enheden af HHNK-syndrom hos børn. Denne undersøgelse understøtter behovet for øget bevidsthed om type 2-diabetes hos børn, så sygelighed og dødelighed relateret til HHNK-syndrom kan forhindres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.