True-avl organisme

denne artikkelen muligens inneholder original forskning. Vennligst forbedre det ved å bekrefte påstandene og legge inline sitater. Uttalelser som bare består av original forskning, bør fjernes. (September 2016) (Lær hvordan og når du skal fjerne denne malen melding)

en sann avl organisme, noen ganger også kalt en rasekatt, er en organisme som alltid går ned visse fenotypiske egenskaper (dvs. fysisk uttrykte egenskaper) til sine avkom av mange generasjoner. En organisme er referert til som sann avl for hvert trekk som dette gjelder, og begrepet «sann avl»brukes også til å beskrive individuelle genetiske egenskaper.

I Mendelsk genetikk betyr dette at en organisme må være homozygot for hvert trekk som det regnes som ekte avl; det vil si at parene av alleler som uttrykker et gitt trekk, er de samme. I en renraset stamme eller rase, er målet at organismen vil «avle sant» for rasen-relevante egenskaper.Apomixis og parthenogenese, typer aseksuell reproduksjon, resulterer også i ekte avl, selv om organismene vanligvis ikke er homozygote.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.