Dlaczego prawo do opieki ma iść do sądu?

system sądów rodzinnych przeznaczony jest dla rodziców do samodzielnego rozwiązywania sporów o opiekę nad dzieckiem. Sądy wprowadziły obowiązkowe sesje mediacyjne i programy, takie jak opieka nad dziećmi zalecająca poradnictwo (CCRC), aby pomóc rodzicom w uzgodnieniu warunków wychowywania dzieci w oddzielnych gospodarstwach domowych.

sędziowie sądów rodzinnych woleliby, aby rodzice decydowali o opiece nad dzieckiem. Gdy rodzice nie mogą się zgodzić po mediacji i CCRC, sprawa o opiekę przechodzi do sądu. Na rozprawie o opiekę, sędzia słyszy fakty, przegląda dowody, i wręcza decyzję.

ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem są podatne na konflikty

kwestie związane z opieką nad dzieckiem i alimentami są najbardziej prawdopodobne, aby przejść do procesu z jakiegokolwiek powodu dotyczącego rozwodu. Jest to częściowo spowodowane emocjami. Dzieci są jednym z ostatnich więzi z drugim rodzicem, co sprawia, że problemy z opieką są bardziej emocjonalne niż cokolwiek innego.

również w Kalifornii alimenty są częściowo oparte na ilości czasu, jaki każdy rodzic ma z małoletnimi dziećmi. Osoba, która jest na haku o wsparcie, zazwyczaj chce więcej czasu z dziećmi, aby zrekompensować tę kwotę, którą będzie musiała zapłacić. Ten scenariusz zdarza się często, a sprawy te zwykle kończą się rozstrzygnięciem w sądzie.

sprawy o opiekę nad dzieckiem, w których doszło do fizycznego i/lub emocjonalnego znęcania się nad dzieckiem lub rodzicem, prawdopodobnie również pójdą do sądu. Stwierdzenie przemocy fizycznej / emocjonalnej ma poważne konsekwencje w odniesieniu do opieki, zarówno prawnej, jak i fizycznej.

Dowiedz się więcej: Opieka prawna a Opieka fizyczna wyjaśnione

istnieje niezdolność do Współdziedzictwa

w sytuacjach wspólnej opieki prawnej, w których rodzice dzielą decyzje związane z wychowaniem dzieci, konflikt pojawia się za każdym razem, gdy rodzice nie mają tego samego pomysłu na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i socjalnych dzieci. Jest to szczególnie problematyczne, jeśli jeden rodzic rozwiązuje te problemy jednostronnie bez wkładu drugiego rodzica.

ko – rodzicielskie nieporozumienia są w różnych kształtach i rozmiarach. Trzy z najczęstszych problemów są związane z decyzjami dotyczącymi edukacji, opieki zdrowotnej i religii.

  • Edukacja – gdzie dziecko chodzi do szkoły komplikuje się, jeśli rodzice mieszkają w różnych okręgach szkolnych. Idealnie, rodzice są w stanie określić, która szkoła najlepiej pasuje do potrzeb dzieci i układ życia. W ostatnich latach, w miarę jak szkoły czarterowe i nauczanie w domu stały się bardziej powszechne, rodzice mają więcej możliwości wyboru, gdzie wysłać swoje dzieci do szkoły, zwiększając w ten sposób potencjał konfliktu.
  • Opieka zdrowotna-niektóre decyzje w zakresie opieki zdrowotnej są podatne na nieporozumienia między współmałżonkami. Diagnozowanie i leczenie ADHD za pomocą mediacji stymulującej jest jednym z przykładów. Inna może być decyzja, czy operacja po urazie związanym ze sportem. Rodzice mogą również nie zgadzać się, którzy specjaliści medyczni powinni im doradzać.
  • Religia-w przypadku rozwodu międzyreligijnego lub w przypadku opuszczenia przez jednego z rodziców instytucji religijnej, do której należała rodzina, często dochodzi do konfliktów. Być może jeden rodzic nagle nie chce, aby ich dzieci angażowały się w praktykowanie wiary drugiego rodzica. A może jeden z rodziców decyduje się przerwać szkółkę niedzielną lub nie przestrzega zalecanych ograniczeń żywieniowych. Kwestie religijne są delikatne, a jeśli rodzice nie mogą się zgodzić, problemy często przeradzają się w coś, co sądy powinny rozwiązać.

często problemy są ze sobą powiązane – na przykład, mama może wyciągnąć syna z drugiej klasy ze szkoły z powodu problemów behawioralnych, alergii i innych problemów związanych z diagnozą ADHD. Ojciec chłopca nie zgadza się zarówno z diagnozą, jak i decyzją o podjęciu nauki w domu, i realizuje nakaz sądowy w zakresie opieki zdrowotnej i organizacji edukacji w najlepszym interesie dziecka.

istnieją problemy z przeprowadzką

Jeśli jeden rodzic wyprowadza się ze stanu, lub więcej niż dwie lub trzy godziny drogi w państwie, wpływa na harmonogram opieki drugiego rodzica, jest to bardzo powszechny punkt twierdzenia, że sądy często są proszone o podjęcie decyzji.

w niektórych przypadkach Relokacja może być podstawą do żądania przez rodzica niebędącego opiekunem zmiany umowy o utrzymanie. W niektórych przypadkach rodzic opiekuńczy musi najpierw uzyskać zgodę sądu na taki ruch.

istnieją różnego rodzaju prawa i precedensy, które określają, co stanowi odejście, a co jest, a czego nie jest dozwolone zgodnie z prawem.

jest historia przemocy w rodzinie

istnieją pewne ustawy, które zakładają, że rodzice skazani za przemoc w rodzinie nie powinni spędzać czasu z dziećmi. Jeśli jedno z rodziców zostało uznane za obraźliwe, musi wykazać, że robi rzeczy, które musi zrobić, aby przezwyciężyć to domniemanie.

obejmowałoby to pokazanie Trybunałowi, że podjęto niezbędne kroki w celu rozwiązania tych kwestii. Może to obejmować 52-tygodniowy program zarządzania gniewem, terapię i poradnictwo oraz zajęcia rodzicielskie.

Co Zrobić, jeśli nie możesz się zgodzić na opiekę?

jak w przypadku każdej sprawy prawnej związanej z rozwodem z udziałem dzieci, ich najlepszy interes jest numerem jeden. Wspólne rodzicielstwo po rozstaniu jest często trudne, zwłaszcza jeśli związek z byłym partnerem jest kontrowersyjny. Doświadczony adwokat opieki nad dzieckiem może pomóc Ci znaleźć konstruktywne rozwiązanie sporów dotyczących opieki i innych problemów, z którymi borykasz się ty i twoje dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.