roczny proces odnowienia

uwaga: nie akceptujemy płatności wysyłanych pocztą, w tym czeków na rachunki, które są przetwarzane za pośrednictwem Twojego banku. Czeki Bill pay są podobne do czeków osobistych, ponieważ bank wystawia czek, który jest wysyłany pocztą.

roczne opłaty za odnowienie, opłaty za wniosek, składki, składki lub prezenty dla Inteleos nie podlegają odliczeniu jako wkład charytatywny do celów federalnego podatku dochodowego. Płatności te można odliczyć jako zwykłe i niezbędne koszty działalności zgodnie z sekcją 162 Kodeksu Dochodów wewnętrznych. Inteleos został zorganizowany zgodnie z sekcją 501(c)(6) IRC. Numer Identyfikacji Podatkowej Inteleos to 51-0184277. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

gdy twoje poświadczenia ARDMS zostaną odnowione poprzez uiszczenie opłaty za odnowienie i poświadczenie online, możesz spodziewać się:

  1. zaktualizowana karta identyfikacyjna ARDMS zostanie wysłana do Ciebie na rok odnowienia. Prosimy o odczekanie do czterech tygodni na otrzymanie dowodu osobistego 2021. Aby otrzymać dowód osobisty do 31 grudnia 2020 r., płatność musi zostać odebrana do 25 listopada 2020 r .
  2. Twoje nazwisko jest wymienione w katalogu ARDMS rejestrujących przez cały rok odnowienia.

jeśli przegapisz termin odnowienia, Twoje poświadczenia mogą zostać odwołane. Aby zostać przywróconym, postępuj zgodnie z procedurą przywracania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.