Uranus Retrograde – znaczenie na wykresie urodzeniowym, Tranzyty i Karma

skutki Urana Retrograde

Uran pojawia się w życiu jednostki, w trybie uderzenia pioruna, trzask, który spala nieświeże struktury i sytuacje życiowe, wysyłając oświecające wizje, wzywając do nowego wyrażania siebie.

osoba urodzona z Uranem wstecznym w swoim wykresie urodzeniowym może nieoczekiwanie i silnie wahać się między przełomem a rozpadem, tranzyty Urana są trudne do przewidzenia w astrologicznych interpretacjach, a także pojedyncze w ich zdolnościach do generowania szokujących i nieoczekiwanych wyników.

Uran służy jako przebudzenie, które skłania ludzi do zmierzenia się z takimi rzeczami, które mogą już wiedzieć, ale walczą z nimi.

takie pobudki są często i brutalnie ustawione w czasie i mogą zmusić ludzi do uwolnienia wszystkich części ich tożsamości ego, które służą tylko do trzymania ich w pułapce systemu i własnej samozniszczenia.

pragnienie, aby przekształcić swoją rzeczywistość jest wytwarzany podczas uran bezpośrednie, tranzyty, siłą chłodzenia energii osób, aby wydobyć swoją najgłębszą kreatywność, inspiruje cię oryginalnymi pomysłami i wizjami, niektórzy ludzie mają potrzebę rozpoczęcia humanitarnych poszukiwań i rozpoczęcia dziwnego związku.

Kiedy Uran przechodzi wstecznie, Energia Urana jest spowolniona, więc tak, możesz rozpocząć dziwny związek, ale będziesz kwestionować, zanim w niego wejdziesz.

podczas retrogradacji Urana, Lotny ton i tempo energii Urana są przytłumione i doprowadzone do kontrolowanego poziomu.

więc kiedy Uran jest tranzyt w wstecznym są bardziej prawdopodobne, aby mieć koncentrację i dyscyplinę, aby wykorzystać idee, wizje i doświadczenia, które są ustawione do ciebie, konstruktywnie.

Retrogradacja Urana na wykresie urodzeniowym

Retrogradacja Urana występuje około 41% czasu każdego roku i dlatego typowe jest występowanie tego zjawiska na wykresie urodzeniowym.

planety wsteczne na wykresie urodzenia oznaczają, że rodzimy wyraża energię planety w retro, wewnętrznie, co prowadzi do tego, że nie są w stanie całkowicie wyrazić siebie lub mają okrągłe, dziwaczne sposoby manifestowania wpływów w świecie i nad innymi.

aby przezwyciężyć negatywne skutki Planet będących w fazie wstecznej, kwadratowej lub przeciwnej w wykresach astrologicznych, osoba musi poświęcić czas na zrozumienie swoich lekcji życia, wyleczenie ran psychologicznych i bagażu emocjonalnego.

a także porzucenie wszelkich zachowań autodestrukcyjnych, uzależnień i toksycznych związków, które powstrzymują ich od przeżywania równowagi, zadowolenia i poczucia dobrego samopoczucia w życiu.

starożytni astrologowie wierzyli, że planeta wsteczna jest ogromną wadą, podczas gdy planety szybko poruszające się były interpretowane jako aktywne i żywotne, dając moc manifestowania wszystkich zasobów potrzebnych w życiu.

podczas gdy planety, które poruszają się wolno, w ruchu wstecznym, były postrzegane jako bardzo powolne, niezdolne do manifestowania wibracji i umiejętności planety wstecznej do prawidłowego działania.

jednak na poziomie karmicznym planety wsteczne reprezentują lekcje, których nie nauczyliśmy się w poprzednich żywotach, których trzeba się nauczyć, aby dusza mogła się rozwijać, jeśli nie, życie będzie wyglądało jak Dzień świstaka.

ciągle powtarzasz swoją przeszłość, dopóki nie nauczysz się odpuszczać jakiegokolwiek oporu przed doświadczaniem nowego w swoim życiu.

warto zauważyć, że planety zewnętrzne, w tym Pluton, Uran i Neptun, nie zostały jeszcze odkryte, gdy starożytni astrolodzy tworzyli swoje opinie na temat Planet wstecznych.

Ogólnie Rzecz Biorąc, Retrogradacja Urana na wykresie urodzeniowym jest mniej wpływowa w porównaniu do wstecznej planety osobistej, takiej jak Wenus i Merkury. Efekty retrogradacji Urana zyskują większą moc, jeśli Uran tworzy silne aspekty w niektórych punktach lub planetach, zwłaszcza w ascendencie, węźle północnym, Wenus, Merkurego, słońcu i Księżycu.

odpowiedzialność Urana w wykresie urodzenia budzi każdego do praktykowania prawdziwej wolności osobistej, która wypycha cię z samozadowolenia poprzez kolejne przełomy i załamania.

gdziekolwiek Uran znajduje się na wykresie urodzenia , podkreśla aspekt Twojego życia, w którym możesz czuć się zamknięty lub w którym próbujesz uciec od obowiązków.

niezależnie od tego, czy chodzi o retrograde, czy direct, wyraźnie umieszczony Uran, zazwyczaj wskazuje, że posiadacz mapy powinien znaleźć sposób na zmaganie się z przebiegłą energią Urana, znajdując środkową ścieżkę między bezsensownym buntem a inspirowaną innowacją.

pozytywnie, dobrze umiejscowiony i aspirujący Uran, a właściwie praca nad zarządzaniem wszystkimi aspektami Twojej osobowości, zwykle skutkuje wysokim poziomem indywidualizacji i autonomii.

jeśli słabo wyrażone lub aspirowane, wpływy Urana mogą wybuchnąć jako wybuch niekonsekwentnego blasku, który nie znajduje WŁAŚCIWEGO wyrazu w rzeczywistości materialnej, z powodu niestabilności i braku spójności osobistych wysiłków.

Yano fotel geninus, pijackie stereotypy geniusza, które nękają społeczności od ludzkości.

osoby z Retrogradacją Urana na wykresie urodzeniowym mogą być zmuszone do wydatkowania znacznej energii, aby uzyskać wolność i autentyczną ekspresję siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.