Adevărat-reproducere organism

acest articol conține, eventual, de cercetare originale. Vă rugăm să-l îmbunătățească prin verificarea revendicările făcute și adăugarea de citate inline. Declarațiile care constau numai în cercetări originale ar trebui eliminate. (Septembrie 2016) (Aflați cum și când să eliminați acest mesaj șablon)

un organism cu adevărat reproducător, uneori numit și rasă pură, este un organism care transmite întotdeauna anumite trăsături fenotipice (adică trăsături exprimate fizic) descendenților săi din multe generații. Un organism este denumit reproducere adevărată pentru fiecare trăsătură căreia i se aplică acest lucru, iar termenul „reproducere adevărată” este folosit și pentru a descrie trăsăturile genetice individuale.

în genetica mendeliană, aceasta înseamnă că un organism trebuie să fie homozigot pentru fiecare trăsătură pentru care este considerată adevărată reproducere; adică perechile de alele care exprimă o trăsătură dată sunt aceleași. Într-o tulpină sau rasă de rasă pură, scopul este ca organismul să se „reproducă adevărat” pentru trăsăturile relevante pentru rasă.

Apomixis și partenogeneză, tipuri de reproducere asexuată, au ca rezultat, de asemenea, o reproducere adevărată, deși organismele nu sunt de obicei homozigote.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.