hur pålitlig är en vasektomi?

medan en vasektomi är förmodligen den säkraste formen av permanent preventivmedel, kommer du inte att vara steril omedelbart; för de flesta tar det minst 8-12 veckor för spermier som lagras i sädesblåsan (som ligger ovanför platsen för vasektomi) som ska rensas från systemet. Efter 12 veckor utförs ett spermieantal som innebär att du tar ett prov av din sperma till ett patologicenter där det kommer att skickas bort för att undersökas för förekomst av spermier. När inga spermier hittas har sterilitet uppnåtts. En av 10 patienter har fortfarande spermier närvarande och upprepade tester utförs varje månad tills ingen är kvar, 99% är klara med 6 månader. De totala felfrekvenserna som anges är cirka 1 av 1000 jämfört med 1 av 250 hos kvinnor som har tubal ligering. Detta inkluderar underlåtenhet att identifiera och hantera vasa, en extra vas och tidig eller sen spontan återförening av ändarna med återkanalisering. När det har fastställts att sperma är fri från spermier efterföljande misslyckande av förfarandet, på grund av spontan återförening av en eller båda vasa är mycket sällsynt, förekommer endast i cirka 1 i 5000 vasektomier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.