Klassbetyg

i luftfart är en klassbetyg en ersättning för att flyga en viss grupp flygplan som kräver utbildning som är gemensam för alla flygplan inom gruppen. En typbehörighet anges om ett visst flygplan kräver ytterligare specialutbildning utöver omfattningen av initial licens och flygplansklassutbildning. Vilket flygplan som kräver typbehörighet bestäms av den lokala luftfartsmyndigheten. Nästan alla enmotoriga kolvar (SEP) eller flermotoriga kolvar (MEP) enpilotflygplan kan flygas utan typbehörighet, men omfattas istället av en klassbehörighet.

ett exempel på en enda motor land klass flygplan, den allestädes närvarande Cessna 172

det finns sju kategorier av flygplan, som kan delas upp ytterligare i två eller flera klasser:

 • flygplanskategori
  • enmotorig landklass
  • flermotorig landklass
  • enmotorig sjöklass
  • flermotorig sjöklass
 • rotorfarkost kategori
  • helikopterklass
  • gyroplanklass
 • driven lyftkategori
 • segelflygplan kategori
 • lättare än luft kategori
  • luftskepp klass
  • ballong klass
 • powered fallskärm kategori
  • powered fallskärm land klass
  • powered fallskärm hav klass
 • vikt-Shift-Control Flygplan kategori
  • vikt-skift-Kontroll Flygplan landklass
  • vikt-skift-Kontroll Flygplan havsklass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.