Sann avel organism

denna artikel innehåller möjligen originalforskning. Vänligen förbättra det genom att verifiera de påståenden som gjorts och lägga till inline citat. Uttalanden som endast består av originalforskning bör tas bort. (September 2016) (Lär dig hur och när du ska ta bort detta mallmeddelande)

en sann avelsorganisme, ibland även kallad en renrasig, är en organism som alltid överför vissa fenotypiska egenskaper (dvs. fysiskt uttryckta egenskaper) till sina avkommor från många generationer. En organism kallas sann avel för varje egenskap som detta gäller, och termen ”sann avel” används också för att beskriva individuella genetiska egenskaper.

i Mendelian genetik betyder detta att en organism måste vara homozygot för varje drag för vilket den anses vara sann avel; det vill säga paren av alleler som uttrycker ett givet drag är desamma. I en renrasig stam eller ras är målet att organismen kommer att ”föda upp sant” för de rasrelevanta egenskaperna.

Apomixis och parthenogenes, typer av asexuell reproduktion, resulterar också i sann avel, även om organismerna vanligtvis inte är homozygota.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.