symtom

obstruktiva lungsjukdomar (gamla) gör det svårt att andas ut all luft som finns i lungorna. Det betyder att i slutet av varje andetag kvarstår lite luft i lungorna. Detta minskar mängden ny luft som är möjlig att andas in med varje andetag. Denna fångst av överdriven luft är en vanlig orsak till andnöd hos personer med gamla.

eftersom äldre kommer i olika former, såsom astma, KOL eller cystisk fibros, kan symtomen variera från person till person, eller beroende på vilken typ av gammal en person har. Det finns emellertid flera symtom på gamla som är ganska vanliga, oavsett typ:

  • en ihållande hosta eller en hosta som ger mycket slem
  • andnöd, särskilt under fysisk aktivitet
  • väsande andning
  • täthet i bröstet

några av dessa allvarligare symtom kan kräva behandling på ett sjukhus. Du bör söka akut hjälp om:

  • Du har svårt att få andan eller prata
  • dina läppar eller naglar blir blå eller grå
  • du känner dig dimmig eller är inte mentalt vaken
  • ditt hjärtslag är mycket snabbt
  • behandling du har ordinerats för förvärrade symtom fungerar inte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.