Uranus retrograd-betydelse i Natal Chart, Transits och Karma

effekter av Uranus retrograd

Uranus dyker upp i ett individs liv, i blixtnedslag, en knäckning som bränner ner de inaktuella strukturerna och livssituationerna, genom att skicka upplysande visioner, uppmanar nytt självuttryck.

en person som är född med Uranus retrograd i sitt nattdiagram kan vackla oväntat och kraftfullt mellan genombrott och nedbrytning, Uranus transiter är svåra att förutsäga i astrologiska tolkningar såväl som singulära i deras förmåga att producera chockerande och ur de blå resultaten.

Uranus fungerar som en uppvaknare, som driver människor att möta sådana saker som de kanske redan vet, men kämpar för att konfrontera.sådana väckningssamtal är ofta och brutalt tidsbestämda och kan tvinga människor att släppa alla delar av deras egoidentiteter, som bara tjänar till att hålla dem fångade i systemet och i sin egen självförstörelse.

lusten att förändra din verklighet produceras under Uranus direkta, transiter, kraftfullt energikylande individer för att få fram sin djupaste kreativitet, inspirerar dig med ursprungliga ideer och visioner, vissa människor får lust att starta humanitära sysslor och starta ett konstigt förhållande.

När Uranus transiterar i retrograd, sänks Uranus energi, så ja du kan starta ett konstigt förhållande men du kommer att fråga innan du kommer in i det.

under Uranus retrograd dämpas den flyktiga tonhöjden och takten i Uranus energi och bringas till en hanterbar nivå.

så när Uranus transiterar i retrograd är det mer sannolikt att ha koncentration och disciplin att använda de ideer, visioner och erfarenheter som är inställda på dig, konstruktivt.

Uranus retrograd i Natal Chart

Uranus retrograd händer ungefär 41% av tiden, varje år och därför är det typiskt att ha detta fenomen i ditt natal chart.

Retrograde planeter i födelsetabellen betyder att den infödda uttrycker planetens energi i retro, inåt, vilket leder till att de inte kan uttrycka sig helt eller ha runda, udda sätt att manifestera inflytande i världen och över andra.

för att komma över negativa effekter av planeter som är i retrograd, kvadrerad eller motsatt i astrologi natal diagram, måste en person ta tid att förstå sina livslektioner, läka sina psykologiska sår och känslomässiga bagage.

förutom att släppa något självförstörande beteende, missbruk och giftiga relationer som håller dem tillbaka från att uppleva balans och tillfredsställelse och känslan av välbefinnande i livet.

forntida astrologer trodde att den retrograde planeten var en stor nackdel, medan snabbrörliga direktplaneter tolkades som aktiva och vitala, vilket gav makten att manifestera alla resurser som behövs i livet.

medan planeterna som är långsamma, i retrograd, betraktades som mycket tröga, oförmögna att manifestera vibrationerna och färdigheterna hos den retrograde planeten för att fungera korrekt.men på Karmisk nivå representerar retrograde planeter, lärdomar som inte lärt sig tidigare livstider, som måste läras för att själen ska utvecklas, om inte, kommer livet att verka som groundhog day.

ständigt upprepa ditt förflutna tills du lär dig att släppa något motstånd mot att uppleva det nya i ditt liv.

det är värt att notera att yttre planeter, som inkluderar Pluto, Uranus och Neptunus, ännu inte hade upptäckts när forntida astrologer skapade sina åsikter om de retrograde planeterna.

i allmänhet är Uranus retrograd i nattdiagrammet mindre effektfullt jämfört med en retrograd personlig planet som Venus och Merkurius. Effekterna av Uranus retrograd förvärvar mer styrka om Uranus skapar starka aspekter på vissa punkter eller planeter, särskilt ascendant, north node, venus, Merkurius, solen och månen.

Uranus ansvar i födelsetabellen väcker alla för att utöva verklig personlig frihet, vilket driver dig ut ur självbelåtenhet genom efterföljande genombrott och nedbrytningar.

varhelst Uranus är i födelsetabellen, belyser en aspekt av ditt liv som du kanske känner dig begränsad eller där du försöker undkomma ansvar.

om retrograd eller direkt, en framträdande placerad Uranus, indikerar vanligtvis att diagrammets hållare ska hitta ett sätt att kämpa med Uranus lömska energi, hitta mittvägen mellan meningslöst uppror och inspirerad innovation.

positivt, en välplacerad och aspekterad Uranus, eller faktiskt gör arbetet för att hantera alla aspekter av din personlighet, kommer vanligtvis att resultera i höga nivåer av självindividuation och autonomi.

om det är dåligt uttryckt eller aspekterat kan Uranus påverkan bryta ut som ett utbrott av oregelbunden glans som inte hittar rätt uttryck i den materiella verkligheten på grund av instabiliteten och bristen på konsekvens i personliga ansträngningar.

Yano fåtöljen geninus, de berusade geni-stereotyperna som plågar samhällena av mänskligheten.

individer med Uranus retrograd i nattdiagrammet kan behöva spendera stor energi för att få sin frihet och autentiska självuttryck.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.