Uranus Retrograde-Meaning in Natal Chart, Transits and Karma

Effects of Uranus Retrograde

Uranus näkyy yksilön elämässä salamaniskun tavoin rätinä, joka polttaa tunkkaiset rakenteet ja elämäntilanteet lähettämällä valistavia näkyjä, kehottaen uuteen itseilmaisuun.

henkilö, jolla on syntyessään Uranuksen taantuminen nataalikartassa, voi horjua odottamatta ja voimakkaasti läpimurron ja hajoamisen välillä, Uranuksen siirtymiä on vaikea ennustaa astrologisissa tulkinnoissa sekä yksikäsitteisessä kyvyssään tuottaa järkyttäviä ja epätarkkoja lopputuloksia.

Uranus toimii herättäjänä, joka patistaa ihmisiä kohtaamaan sellaisia asioita, jotka he saattavat jo tietää, mutta jotka kuitenkin kamppailevat vastaan.

tällaiset herätykset ajoittuvat usein ja raa ’ asti ja voivat pakottaa ihmiset luopumaan kaikista ego-identiteettinsä osista, jotka vain pitävät heidät ansassa järjestelmässä ja omassa itsetuhossaan.

Uranus Directin aikana syntyy halu muuttaa omaa todellisuutta, transitit, voimakkaasti energiaa viilentävät yksilöt tuomaan esiin syvintä luovuuttaan, inspiroivat omaperäisillä ideoilla ja visioilla, jotkut saavat halun aloittaa humanitaarisia harrastuksia ja aloittaa oudon suhteen.

kun Uranus kulkee retrogradisesti, Uranuksen energia hidastuu, joten kyllä voi alkaa outo suhde, mutta kyseenalaistat ennen kuin pääset siihen.

Uranuksen Retrogradian aikana Uranuksen energian Haihtuva sävelkorkeus ja vauhti vaimenee ja saadaan hallittavalle tasolle.

joten Uranuksen siirtyessä taaksepäin on todennäköisemmin keskittymistä ja kurinalaisuutta käyttää ajatuksia, visioita ja kokemuksia, jotka on asetettu sinulle, rakentavasti.

Uranus Retrogradisoituu Nataalikartassa

Uranus Retrogradisoituu noin 41% ajasta, joka vuosi, ja siksi on tyypillistä, että tämä ilmiö esiintyy nataalikartassa.

Retrogradiset planeetat synnyinkartassa tarkoittavat sitä, että syntyperäinen ilmaisee planeetan energian retroisesti, sisäisesti, mikä johtaa siihen, että he eivät kykene täysin ilmaisemaan itseään tai heillä on ympäripyöreitä, omituisia tapoja ilmaista vaikutusvaltaansa maailmassa ja muihin nähden.

päästäkseen yli kielteisistä vaikutuksista, joita planeettojen taantuminen, neliöiminen tai vastustaminen astrologian nataalikartoissa aiheuttaa, ihmisen on otettava aikaa ymmärtääkseen elämänoppinsa, parantaakseen psykologiset haavansa ja emotionaalisen painolastinsa.

sekä päästää irti kaikesta itsetuhoisesta käyttäytymisestä, riippuvuudesta ja myrkyllisistä suhteista, jotka estävät heitä kokemasta tasapainoa, tyytyväisyyttä ja hyvänolontunnetta elämässä.

muinaiset astrologit uskoivat retrogradisen planeetan olevan valtava haitta, kun taas nopeasti liikkuvat suorat planeetat tulkittiin aktiivisiksi ja elinvoimaisiksi, mikä antoi voiman ilmentää kaikkia elämässä tarvittavia resursseja.

hitaasti eteneviä, retrogradisia planeettoja pidettiin hyvin hitaina, jotka eivät pystyneet ilmentämään retrogradisen planeetan värähtelyjä ja taitoja toimia kunnolla.

vielä Karman tasolla retrogradiset planeetat edustavat, aiemmissa elämänvaiheissa oppimattomia asioita, jotka on opittava, jotta sielu voi edetä, jos ei, elämä tuntuu murmelipäivältä.

toistaa jatkuvasti menneisyyttään, kunnes oppii päästämään irti kaikesta vastarinnasta kokea uutta elämässään.

on syytä huomata, että ulkoplaneettoja, joihin kuuluvat Pluto, Uranus ja Neptunus, ei ollut vielä löydetty, kun muinaiset astrologit laativat mielipiteitään retrogradisista planeetoista.

yleensä Uranuksen retrogradinen vaikutus natal-kaaviossa on vähäisempi verrattuna Venuksen ja Merkuriuksen kaltaiseen retrogradiseen persoonaplaneettaan. Uranuksen retrogradinen vaikutus saa lisää tehoa, jos Uranus luo vahvoja aspekteja joihinkin kohtiin tai planeettoihin, erityisesti Nousiaiseen, pohjoissolmuun, Venukseen, Merkuriukseen, aurinkoon ja Kuuhun.

Uranuksen vastuu syntymäkartassa herättää kaikki harjoittamaan todellista henkilökohtaista vapautta, mikä työntää sinut pois omahyväisyydestä myöhempien läpimurtojen ja romahdusten kautta.

missä tahansa Uranus on syntymäkartassa , tuo esiin elämän osa-alueen, jonka saatat tuntea ahtaaksi tai jossa yrität paeta vastuita.

retrogradinen tai suora, näkyvästi sijoitettu Uranus, viittaa tyypillisesti siihen, että kaavion haltijan tulisi löytää keino kamppailla Uranuksen ovelan energian kanssa, löytää keskitie tarkoituksettoman kapinan ja inspiroidun innovaation välillä.

positiivisesti hyvin sijoitettu ja tavoiteltu Uranus, tai itse asiassa työn tekeminen persoonallisuutesi kaikkien puolien hallitsemiseksi, johtaa yleensä korkeaan itseyksilöitymisen ja autonomian tasoon.

huonosti ilmaistuna tai tavoiteltuna Uranuksen vaikutteet voivat purkautua arvaamattoman kirkkauden purkauksena, joka ei löydä oikeaa ilmaisua aineellisesta todellisuudesta henkilökohtaisten ponnistelujen epävakauden ja johdonmukaisuuden puutteen vuoksi.

Yano nojatuoli geninus, juopponero stereotypiat, jotka vitsaavat yhteisöjä pois ihmisyydestä.

yksilöt, joiden Uranus taantuu nataalikartassa, saattavat joutua käyttämään melkoisesti energiaa saadakseen vapautensa ja autenttisen itseilmaisunsa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.